Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Warto pamiętać o tym, że właśnie 25 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Data ta została wybrana nieprzypadkowo, a mianowicie
w celu upamiętnienia zabójstwa trzech sióstr Mirabal, dokonanego w 1960 r. na terenie Republiki Dominikany, jako wyrok ówczesnego dyktatora Rafaela Trujillo. 39 lat później ONZ uznała właśnie ten dzień za Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Jest to okazja do uświadomienia sobie skali tego destrukcyjnego zjawiska, zwrócenia uwagi na symptomy przemocy wobec kobiet.

W tym jakże ważnym dniu pamiętajmy, że każda kobieta i dziewczyna ma prawo do życia bez strachu, lęku, upokarzania, przemocy fizycznej i psychicznej. Niestety prawo to jest bardzo często łamane.

Prawie milion kobiet rocznie doświadcza w Polsce jakiejkolwiek formy przemocy ze strony partnerów i bliskich. Ofiarą przemocy jest, co trzecia kobieta na świecie. Statystyki pokazują, że w naszym kraju, co 40 sekund jakaś kobieta doświadcza przemocy. Ciężko nam w to uwierzyć, jednak liczby nie kłamią. Katowane, bite i poniżane kobiety rzadko zgłaszają sprawę na policję ze strachu, a często i wstydu. To właśnie ten strach jest głównym powodem, który nie pozwala im wyjść z zaklętego kręgu przemocy.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet organizowane są różne kampanie mające na celu zwalczanie agresji i przemocy, a także zachęcenie kobiet aby nie wstydziły się prosić o pomoc.

Musimy wykazać większą solidarność z kobietami dotkniętymi przemocą, nie możemy udawać, że nie widzimy problemu.

REAGUJMY, POMAGAJMY, NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast