Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Nie trzeba być uczonym, doktorem, studentem, kimkolwiek w tym rodzaju, żeby doceniać wartość praw człowieka i wiedzieć, ze mają one sens. Wystarczy być prawym człowiekiem, by chcieć je posiadać, odczuwać ich brak, gdy ich nie ma i chcieć o nie walczyć. Miliony ludzi zginęło już walcząc o nie.

Roman Kuźniar

gołabek

 

Dzień Praw Człowieka, ang. Human Rights Day – święto obchodzone corocznie 10 grudnia, ustanowione przez Zgroómadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V) z 1950 roku) w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku.

Dzień ten poświęcony jest orędownikom praw człowieka na całym świecie, którzy dążą do zapewnienia ochrony własnych praw oraz praw innych i wkładają wiele wysiłku w działania zapewniające przestrzeganie ich na co dzień. Wielu z nich jest za to prześladowanych, pozbawianych pracy czy niesłusznie więzionych. Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka są okazją do uczczenia ich odwagi i osiągnięć.

Sekretarz generalny ONZ w swym przesłaniu z 2010 roku z okazji Dnia Praw Człowieka powiedział:

To przede wszystkim na rządach państw spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie ochrony orędownikom praw człowieka. Wzywam wszystkie państwa, by przestrzegały wolności słowa i wolności gromadzenia się, tak potrzebnych w ich pracy. […]Gdy życie obrońców praw człowieka jest zagrożone, zmniejsza się poczucie bezpieczeństwa wszystkich ludzi. Gdy głosy obrońców praw człowieka są zagłuszane, cierpi na tym sprawiedliwość.

 

W dzisiejszym świecie, gdzie wprawdzie nie ma globalnych konfliktów, ale też ludziom różnie się żyje, takie pojęcia jak:wolność,niezależność,równość,pokój,nadzieja,godność,dobrobyt nabierają nowego znaczenia. Zwłaszcza maluczcy, ale też intelektualiści potrzebują kogoś, kto przywróci im wiarę w sens życia i w drugiego człowieka. Największymi współczesnymi działaczami w obronie najświętszych praw i wartości, związanymi z Amnesty International są:

 

Behrouz Boochani 

Befeqadu Hailu

Franchesca Leigh „Chescaleigh”

Hend Amry

Kat Blaque

Mai Khoi

Nancy Herz

Noan Sereiboth

Ze swoimi hasłami- za pomocą internetu- docierają do wielu osób na całym świecie.

W Polsce należy spośród sporej grupy wymienić choćby:

Marię Barbarę Ledóchowską

Marka Edelmana

Annę Walentynowicz

Jana Karskiego

Są to osoby, które praktycznie całym swoim życiem świadczyły o potrzebie i konieczności równego traktowania wszystkich, niezależnie od pochodzenia, rasy czy zawodu, który się wykonuje.

Dziś oddajemy im cześć.

 

Elżbieta Misiak-Gancarz

 

 

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast