OPŁATY

„Nic nie jest za darmo. Za wszystko trzeba płacić. Za każdą korzyść płaci się inną rzeczą.”
 
Cassandra Clare

 

 

Opłata za dany miesiąc składa się z dwóch części:

Opłaty stałej za MIESZKANIE W INTERNACIE wynoszącej 100 zł/miesiąc.

Opłaty za WYŻYWIENIE wynosżacej 13 zł x ilość dni w miesiącu, w których odbywa się nauka.

Stawka dzienna za wyżywienie wynosi: 13 zł.

 

Opłaty należności za mieszkanie w Internacie oraz wyżywienie wychowanków prosimy regulować przelewem bankowym na poniższe numery kont Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, oddzielnie za mieszkanie i oddzielnie za wyżywienie.

 

Wpłaty za wyżywienie prosimy dokonywać na numer konta:

74 1240 2311 1111 0010 6152 6678

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz numer ewidencyjny.

Wpłaty za mieszkanie prosimy dokonywać na numer konta:

54 1240 2311 1111 0010 6149 4834

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz numer ewidencyjny.

 

Informujemy, że aby dostać zwrot za niewykorzystane bloczki żywieniowe należy oddać cały dzień. Nie są naliczane zwroty za niepełne dni – wyjątkiem są jedynie piątki.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na różne numery kont i zgodnie z tym dokonywać wpłat.  Wpłat należy dokonywać do 10 dnia miesiąca, za dany miesiąc.

 

WPŁATY TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZELEWEM !!!

Należności należy regulować w nieprzekraczalnym terminie do dziesiątego dnia kalendarzowego danego miesiąca, przy czym za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego ZSKU.

Z tego też powodu prosimy wziąć pod uwagę terminy rozliczeń międzybankowych jak i fakt, że banki nie dokonują rozliczeń w dni wolne od pracy i dokonywać przelewów odpowiednio wcześniej.

 

W sytuacjach, w których dziecko przebywa w domu, istnieje możliwość odliczenia bloczków i nie ponoszenia opłaty za wyżywienie.

Warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie tego faktu przez rodzica (do godz. 20:00
z jednodniowym wyprzedzeniem). Np. chcąc odliczyć bloczki od wtorku, ten fakt  należy zgłosić do poniedziałku (do godz. 20:00).

 

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast