WSPÓŁPRACA

„Żaden człowiek nie jest w stanie przejść przez życie samotnie. Czasami na naszej ścieżce pojawi się przeszkoda, której nie jesteśmy w stanie pokonać własnymi siłami. W takiej sytuacji zbawienna może okazać się zewnętrzna pomoc. Współpraca jest jednym z zachowań, które doprowadziły do ewolucyjnego sukcesu naszego gatunku. Dzięki niej mogliśmy osiągać cele niedostępne dla innych stworzeń”.
Autor nieznany

 

 

 

W celu zapewnienia naszym wychowankom właściwej opieki, ochrony ich zdrowia, prowadzenia działań profilaktycznych oraz udzielania im specjalistycznej pomocy dyrekcja i wychowawcy Internatu podejmują współpracę z następującymi podmiotami:

 • Szkołami, do których uczęszczają wychowankowie, w tym z wychowawcami klas oraz z pedagogami szkolnymi
 • Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krosna
 • Miejską Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna w Krośnie
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Krośnie
 • Komendą Miejską Policji w Krośnie, w tym z dzielnicowym
 • Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie
 • Domem Dziecka im. ks. Gorazdowskiego w Krośnie
 • Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie
 • Policealnym Studium Animatorów Kultury w Krośnie
 • Zespołem Placówek Oświatowych w Krośnie
 • Wolontariusze projektu „Szlachetna Paczka”
 • Kinem Helios
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast